Vlastný IT špecialista alebo IT outsourcing?

Každá firma potrebuje pre svoju činnosť dobre fungujúce IT. Z tohto dôvodu by mala teda zhodnotiť vlastné možnosti. Správu firemného IT je možné zabezpečovať buď interne, alebo s využitím dodávateľa. Porovnáme si pre a proti v oboch prípadoch. Výpadky IT infraštruktúry môžu mať negatívny dopad na chod firmy. Nikto si nemôže dovoliť ohroziť poskytovanie služieb alebo výrobu produktov. Preto je potrebné myslieť na prípadné problémy včas a zaistiť bezproblémový chod firemného IT.

Kedy by si IT mala firma zabezpečovať sama?

Interná správa IT sa hodí v prípadoch, ak máme vo firme zamestnanca, ktorý nerobí len správu IT ale vykonáva aj ďalšie činnosti, ako napríklad operácie s dátami. Vtedy je tento zamestnanec vyťažený plnohodnotne. Ak by však mal tento zamestnanec zabezpečovať len bežnú správu IT, nebude efektívne využitý.

IT outsouricing je vhodný aj vtedy, ak firma nutne nezávisí na IT systémoch a v prípade výpadku má viac času na odstránenie chýb vlastnými zamestnancami. Aj vtedy však môže nastať problém, s ktorým si interní zamestnanci nebudú vedieť poradiť a budú musieť vyhľadať odbornú pomoc. Väčšinou ide o menšie firmy.

 

Kedy si firma môže spravovať IT sama
  • Ak výpadok systémov závažne neovplyvní chod firmy
  • Ak má firma dostatok času na odstránenie problémov a porúch
  • Ak si firma môže dovoliť interných IT špecialistov

 

Kedy by sa firma mala rozhodnúť pre IT outsourcing
  • Ak výpadok systémov ochromí chod firmy
  • Ak môže dôjsť k nezvratnej strate dát
  • Ak potrebuje firma komplexnú správu IT systémov

 

Kedy zvoliť správu IT outsoucingom

Hlavná výhoda outsourcingu spočíva práve v jeho efektivite. To znamená, že firma dostane viac za menej peňazí. Pokiaľ firma zamestnáva ľudí interne, ich potenciál nemusí byť efektívne využitý. Je možné, že časť pracovného času nie sú zamestnanci vyťažení, alebo sa môže stať pravý opak - na konkrétny problém nemá firma odborníka a situáciu musí riešiť inak.

Môže však nastať aj situácia, kedy ľudí potrebujeme, no sú na dovolenke alebo jednoducho nie sú dostupní. V tomto smere je takéto fungovanie rovnako neefektívne a keď si situáciu rozložíme do konkrétnych čísel, zistíme, že by sme vo firme potrebovali napríklad len jedného „IT-čkára“ namiesto dvoch a tým pádom vieme znížiť náklady na polovicu. Avšak, tu narazíme na problém, že jeden človek nevie zabezpečiť garantovanú reakčnú dobu a neexistuje nikto, kto by ho mohol v prípade potreby zastúpiť.

 
Výhody využitia IT outsourcingu

Pri outsourcingu máme istotu, že firma má k dispozícii niekoľko odborníkov. Platíme Platíte len za to, čo potrebujemepotrebujete. Je to cenovo výhodnejšie. Naša firma vie dodržiavať zmluvne dohodnutú reakčnú dobu a to pokojne aj 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Navyše, náklady oproti vlastnému zamestnancovi sa pohybujú na úrovni 25% až 50%.

O nás

Detect je firma s dlhoročnými skúsenosťami pri správe firemného IT. Ak sa potrebujete bližšie poradiť o vhodnom outsourcovaní vášho IT, pokojne sa u nás zastavte. Naši špecialisti sú tu pre vás.

#detect #itjednoducho #itodborne #cojeitoutsourcing #itoutsourcing #itsluzbybratislava

ISO9001

ISO14001

ISO27001

ISO37001

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram