Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť: vaša prvá obranná línia

Naším cieľom je poskytnúť komplexné riešenia, ktoré chránia vaše podnikanie pred kybernetickými hrozbami, zatiaľ čo vy sa môžete sústrediť na to, čo robíte najlepšie - rast vašej firmy.

Ak ste pripravení zvýšiť svoju kybernetickú obranu a zabezpečiť, aby vaše podnikanie bolo chránené pred digitálnymi hrozbami, kontaktujte nás ešte dnes. Naši odborníci na kybernetickú bezpečnosť sú tu, aby vám pomohli každým krokom na ceste k bezpečnejšej digitálnej budúcnosti.

Pozrite si naše prípadové štúdie

5 pilierov 
kybernetickej bezpečnosti

Antivírová ochrana
Antivírové riešenie je jednou z najzákladnejších a najpotrebnejších ochrán pre vašu firmu. Ochrana pred vírusmi zahŕňa celú škálu postupov, od počiatočných filtrov a blokátorov, cez proaktívne skenovanie a monitoring prístupových bodov, až po školenie personálu.
Počítačová bezpečnosť
Ako všade inde, aj tu platí, že prevencia je mnohonásobne lacnejšia ako odstraňovanie následkov. Na zabezpečenie počítačového systému je nutné porozumieť útokom a hrozbám, analyzovať zraniteľnosť firmy a vypracovať stratégiu, ktorá stav kybernetickej a počítačovej bezpečnosti zaistí.
Zabezpečenie siete
Zabezpečenie siete a celej sieťovej infraštruktúry patrí k aktivitám, kde outsourcingom získavate nielen expertnú podporu špecializovaného tímu, ale aj efektívnu a nepretržitú monitorovanú ochranu 24/7.

Zálohovanie dát
Firemné dáta dnes tvoria kľúčovú hodnotu skoro každej firmy. Primárnou úlohou každej správy IT je tieto údaje zálohovať a chrániť. Na to je potrebná dôkladná analýza, z ktorej vyplynie rozsah, technológia a plán zálohovania a samozrejme aj potrebná frekvencia.
Obnova stratených dát
Zálohovanie je kľúčovým faktorom pre udržiavanie citlivých údajov v bezpečí.  Byť pripravený na vzniknutú situáciu minimalizuje, alebo v ideálnom prípade vylúči, akékoľvek prestoje systémov, ktoré môžu viesť k výpadkom či výraznej strate zárobkov.

Čo vám prinesie profesionálna outsourcovaná správa

Antivírová ochrana

Neľútostné vírusy a malware môžu ohroziť váš biznis skôr, ako si to uvedomíte. Naša služba antivírovej ochrany poskytuje nepretržitú ochranu pred najnovšími hrozbami, zaisťujúc, že vaše systémy sú vždy o krok vpred pred útočníkmi. S pravidelnými aktualizáciami a sofistikovaným monitorovaním zaručujeme, že vaše dáta zostanú bezpečné a nedotknuté.
Sieťové brány Firewall
CISCO, Mikrotik, Fortinet, Checkpoint, …
Ochrana e-mailu
viacvrstvová pokročilá antivírová ochrana pred nežiaducimi správami, spamom a kybernetickým útokom
Antivírusový softvér
ESET, Microsoft, …
Ochrana DDoS
viacvrstvové bezpečnostné riešenie ochrany pred sieťovými útokmi, kde len firewall nestačí
Šifrovanie
efektívne riešenie pre šifrovanie citlivých údajov duševného vlastníctva, know-how, osobných či firemných údajov o zákazníkoch, obchodných partneroch a pod.

Počítačová a kybernetická bezpečnosť

V rámci počítačovej bezpečnosti zabezpečujeme koncové body, ako sú počítače, notebooky, servery, virtuálne stroje a laaS, čo chráni IT infraštruktúru zvnútra firmy.

V rámci kybernetickej bezpečnosti zabezpečujeme ochranu informácií a ich udržiavanie v bezpečí pred neoprávneným prístupom z vonku, napríklad zo strany hackerov. Naša práca pozostáva zo zabezpečenia kritickej infraštruktúry, zabezpečenia cloudu, prevencie straty údajov, vzdelávania koncových používateľov. Naše riešenie zahŕňa:
Audit infraštruktúry
Identifikácia rizík
Návrh stratégie
Systematická kontrola

Zabezpečenie siete

Externou starostlivosťou získate efektívne a rozsiahle bezpečnostné kontroly, expertné operácie a systémové procesy, ktoré na vašej strane zabezpečia hladké a bezproblémové sieťové pripojenia. Nie je nič horšie, ako keď sa vaši klienti stretnú s obmedzenou prevádzkou kvôli sieťovým problémom, či stratou dôvery pre únik informácií.

Benefity outsourcingu zabezpečenia siete:
Proaktívne a expresné rozpoznanie problémov:
Nemusíte vysielať technikov na odstránenie poruchy, vieme ju odstrániť skôr, ako ju vôbec zaregistrujete.
Dôvera:
Vaše prvotriedne zabezpečenie a pružnosť vám buduje dôveru, že ste spoľahlivý partner pre vašich klientov.
Integrita:
Naše expertné riešenia sú agilné, flexibilné a poskytujú vysoko pokročilú ochranu.

Zálohovanie dát

Vytvoriť kvalitnú stratégiu zálohovania dát v rámci interných pracovníkov IT má vždy svoje limity. Nami navrhnuté riešenie ponúka komplexnosť najmodernejších poznatkov s technológiami, ktoré zrkadlia najaktuálnejší prístup k zabezpečeniu dát a jej automatizácii.

Čo prináša profesionálna správa zálohovania:
Technické inovácie
Vysokú mieru bezpečnosti
100% dôvera v zotavenie
Flexibilita nasadenia
Ekonomicky efektívne riešenie

Obnova stratených dát

Nakonfigurovať skvelý pohotovostný plán si vyžaduje profesionálne zváženie možných hrozieb vo vzťahu k podnikovej infraštruktúre. Neoddeliteľnou súčasťou efektívneho plánu je aj nepretržité monitorovanie a optimalizovanie stratégie v prípade akýchkoľvek zmien v rámci technológií, infraštruktúry a systémov vo firme.

V rámci implementovania plánu obnovy pre vás  nájdeme to najideálnejšie riešenie:
V preventívnych opatreniach,
ktoré sú zamerané na zabránenie vzniku neželanej udalosti
V detekčných opatreniach,
zistíme problém skôr, ako ho vy zaregistrujete
V nápravných opatreniach,
pripravíme kroky potrebné na plnohodnotnú obnovu

Potrebujete profesionálny audit bezpečnosti?

Pozrite si náš kontrolný zoznam kybernetickej bezpečnosti a  otestujte sa, aby ste zistili, či je pre vás audit bezpečnosti akútnou nevyhnutnosťou, alebo potrebujete doladiť len niektoré detaily.
Kliknite sem a pozrite checklist

Oslovte nás ešte dnes a zabezpečte svoje najväčšie aktívum - vaše dáta

    ISO9001

    ISO14001

    ISO27001

    ISO37001

    chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram