Správa cloudových riešení

Cloudové riešenie na mieru

V dnešnej dobe digitálnej transformácie sú cloudové riešenia kľúčové pre firmy všetkých veľkostí - od malých firiem, až po veľké korporácie. Využívanie Cloudu prináša celý rad výhod, ktoré môžu byť rozhodujúce pre konkurencieschopnosť, efektivitu a inovácie vo firmách.

To, ako flexibilne vie firma využiť nové riešenia má priamy súvis s tým, aký potenciál vie na trhu rozvinúť. Aj keď sa zdá náročné vyznať sa, a vybrať si z dostupných riešení to najvhodnejšie, sme tu pre vás, aby sme s hĺbkovým porozumením vašich obchodných potrieb, poskytli to najlepšie riešenie pre vás.
Pozrite si našu prípadovú štúdiu

Cloudové riešenia pre robustné IT infraštruktúry

Amazon Web Services je jedným z najväčších a najpopulárnejších poskytovateľov cloudových služieb na svete. Ponúka najširšiu škálu služieb vrátane výpočtov, ukladania, databáz, AI, IoT, bezpečnosti a ešte ďaleko viac. Je známy svojou vysokou flexibilitou a škálovateľnosťou. 
AWS má najväčší počet dátových centier rozmiestnených po celom svete, čo zabezpečuje vysokú rýchlosť a dostupnosť.

Ako špecialisti vám poskytneme komplexnú podporu pri nasadení a správe AWS alebo zastrešíme selektívne projekty. Navrhneme výber služieb AWS na základe vašich špecifických potrieb s ohľadom na optimalizáciu nákladov na cloudové zdroje, implementáciu bezpečnostných a súladových opatrení ako aj správu a monitoring infraštruktúry AWS.
Druhý najväčší hráč na trhu - Azure je obľúbený hlavne medzi podnikmi, ktoré už využívajú Microsoftové produkty a služby. Microsoft Azure je silný najmä v integrácii s produktami ako Office 365, Active Directory a SQL Server. Ponúka tiež širokú škálu služieb podobných AWS. Má silnú globálnu prítomnosť s mnohými dátovými centrami.

Naša podpora zahŕňa integráciu Azure s existujúcimi systémami, ako sú Windows Server, SQL Server a Active Directory, ale aj implementáciu a správu Azure aplikácií a služieb. Vieme tiež poskytnúť strategické poradenstvo pre využitie Azure na podporu obchodných cieľov, vrátane zabezpečenia, analýzy dát a cloudovej migrácie. Zabezpečíme celú realizáciu, poradenstvo a školenie.
Google Cloud Platform je známy svojou silou v dátovej analýze, strojovom učení a open-source technológiách, aj keď má menší trhový podiel ako AWS a Azure. Vyniká v službách súvisiacich so strojovým učením, big data a analýzou dát. Google tiež poskytuje vysoko škálovateľné a spoľahlivé riešenie - Google Kubernetes Engine. Google postupne rozširuje svoju globálnu infraštruktúru, ale stále zaostáva za AWS a Azure.

V rámci využitia Google Cloud Platform vieme ponúknuť hlboké znalosti a skúsenosti s GCP, najmä v oblastiach ako sú: strojové učenie, analýza veľkých dát a kontajnerizácia. Súčasťou našej podpory je nastavenie a správa Google Kubernetes Engine, využitie AI a služieb strojového učenia Google, ako aj optimalizácia výpočtových zdrojov a ukladacieho priestoru. Naše služby tiež zahŕňajú vytváranie a implementáciu customizovaných cloudových riešení na platforme GCP s plnou bezpečnosťou.

Cloudové riešenia zamerané na produktivitu a spoluprácu

Hlavnou výhodou balíka office 365 je, že môžete pracovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. A to s plnou flexibilitou a bezpečne. Office 365 ponúka kompletný balík kancelárskych aplikácií a služieb dostupných cez cloud. Od e-mailu a kalendárov po najnovšie verzie kancelárskych aplikácií ako Word, Excel a PowerPoint. Môžete pracovať v reálnom čase na dokumentoch s kolegami a klientmi z celého sveta, bez ohľadu na vašu polohu.
Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli vybrať a implementovať najlepšie cloudové riešenia pre váš biznis. S nasadením  Office 365, vám prinášame flexibilné a bezpečné nástroje, ktoré posilnia vašu produktivitu, komunikáciu a spoluprácu. Vďaka flexibilite a škálovateľnosti tohto riešenia si môžete byť istý, že riešenie bude rásť s vašimi nárokmi na rast vášho biznisu.
Microsoft 365 je rozšírenejšia ponuka, ktorá zahŕňa všetky funkcie a služby Office 365, ale pridáva ďalšie nástroje a bezpečnostné funkcie. Bol navrhnutý ako komplexnejšie riešenie pre podniky, zahŕňajúci nielen Office aplikácie a služby založené na cloude, ale aj rozšírené možnosti zabezpečenia, správu zariadení cez Microsoft Endpoint Manager (vrátane Intune a Configuration Manager) a ďalšie služby, ako sú napríklad pokročilé analytické nástroje a služby zabezpečenia.
Sofistikované riešenie zahŕňa pokročilé nástroje na ochranu pred kybernetickými hrozbami, nástroje na správu zariadení a identity a mnoho ďalších. Pre bezproblémovú implementáciu, nastavenie a správu sme tu pre vás. IT špecialisti s 20 ročnými skúsenosťami v odbore.

6 dôvodov prečo by ste mali využiť cloudové riešenie

Flexibilita a škálovateľnosť
Cloudové riešenia ponúkajú nevídanú flexibilitu a škálovateľnosť, čo umožňuje firmám rýchlo reagovať na zmeny v dopyte a rastúce obchodné potreby. Malé firmy môžu využiť cloud na rýchle rozšírenie svojich kapacít bez potreby veľkých investícií do hardvéru, zatiaľ, čo veľké korporácie môžu efektívne spravovať rozsiahle dátové zdroje a aplikácie.
Zníženie nákladov
Cloudové služby obvykle fungujú na modeli „platby podľa spotreby“, čo znamená, že firmy platia len za zdroje, ktoré skutočne využívajú. Toto môže výrazne znížiť kapitálové výdavky a prevádzkové náklady, najmä pre malé a stredné firmy, ktoré možno nemajú zdroje na vybudovanie a údržbu vlastnej IT infraštruktúry.
Zvýšená bezpečnosť
Vedúci poskytovatelia cloudových služieb ako AWS, Microsoft Azure a Google Cloud neustále investujú do bezpečnosti a dodržiavania predpisov. Tieto platformy poskytujú sofistikované bezpečnostné funkcie, ktoré chránia citlivé dáta a aplikácie firmy. Navyše, stratégie zálohovania a obnovy po havárii sú integrálnou súčasťou cloudových služieb, čo zabezpečuje odolnosť podnikania.
Flexibilný prístup a mobilita
Cloud umožňuje zamestnancom pristupovať k dátam a aplikáciám z akéhokoľvek miesta, čo je obzvlášť výhodné v dobe zvýšenej potreby práce na diaľku. Táto mobilita a flexibilita môže zvýšiť produktivitu a spokojnosť zamestnancov, čo je dôležité pre firmy všetkých veľkostí.
Podpora inovácií a rýchle nasadenie
Cloudové platformy umožňujú firmám rýchlejšie nasadiť nové aplikácie a služby. Tiež podporujú inovácie ponúkaním pokročilých technológií, ako sú umelá inteligencia, strojové učenie a big dáta analýza, ktoré sú prístupné aj pre menšie firmy bez významných investícií do vlastnej infraštruktúry.
Udržateľnosť
Využívanie cloudových riešení je tiež krokom smerom k ekologickejšiemu a udržateľnejšiemu podnikaniu. Centralizované dátové centrá cloudových poskytovateľov sú navrhnuté tak, aby boli energeticky efektívne a minimalizovali uhlíkovú stopu.

Čo vám vieme ponúknuť?

1. Konzultačné a plánovacie služby
Analýza požiadaviek a poradenstvo: Posúdenie podnikových potrieb klienta a odporúčanie najvhodnejšej cloudovej platformy a stratégie.

Architektúra a dizajn riešení: Navrhovanie cloudovej infraštruktúry a riešení prispôsobených špecifickým potrebám klienta.

Porovnávanie cloudových platforiem: Pomoc klientom pri výbere medzi AWS, Azure a Google Cloud na základe cien, výkonu a funkčných schopností.
2. Implementačné a migračné služby
Migrácia do cloudu: Presunutie existujúcich IT zdrojov, aplikácií a dát do cloudu.

Hybridné cloudové riešenia: Implementácia hybridných cloudových riešení, ktoré kombinujú on-premise a cloudové zdroje.

Automatizácia a integrácia: Automatizácia procesov a integrácia cloudových riešení s existujúcimi podnikovými aplikáciami a systémami.
3. Správa cloudových služieb
Správa cloudovej infraštruktúry: Kontinuálne monitorovanie a správa cloudových zdrojov vrátane serverov, úložísk a sietí.

Optimalizácia nákladov a výkonu: Analýza a optimalizácia používania a výdavkov na cloudové zdroje.

Zabezpečenie a dodržiavanie predpisov: Implementácia bezpečnostných opatrení a zabezpečenie súladu s regulačnými a priemyselnými normami.
4. Vývoj a správa aplikácií
Cloud-Native aplikácie: Vývoj a nasadenie aplikácií špecificky navrhnutých pre cloudové prostredie.

Containerizácia a Orchestration: Použitie technológií ako Docker a Kubernetes pre efektívne spravovanie kontajnerov a aplikácií.

DevOps a CI/CD: Implementácia DevOps postupov a Continuous Integration/Continuous Deployment pipelineov.
5. Podpora a údržba
Technická podpora: Poskytovanie nepretržitej technickej podpory a pomoc so všetkými aspektmi cloudových služieb.

Monitorovanie a reporting: Neustále monitorovanie výkonu a bezpečnosti s pravidelným reportovaním.

Aktualizácie a škálovanie: Pomoc pri škálovaní zdrojov hore alebo dole podľa obchodných potrieb a vykonávanie aktualizácií systému.
6. Bezpečnosť a súlad s predpismi
Bezpečnostné auditovanie a Compliance: Hodnotenie a posilnenie bezpečnosti infraštruktúry, vrátane auditov a zabezpečenia súladu s GDPR, HIPAA a inými regulačnými požiadavkami.

Riadenie prístupu a identity: Implementácia riešení pre správu identity a prístupových práv na zabezpečenie dát a aplikácií.
7. Zálohovanie a obnova po havárii
Stratégie zálohovania dát: Plánovanie a implementácia riešení pre zálohovanie dát v cloude.

Plány obnovy po havárii: Vytvorenie a testovanie plánov obnovy po havárii pre minimalizáciu prerušenia podnikania v prípade výpadkov.
8. Školenia a workshopy
Školenia pre zamestnancov: Vyškolenie zamestnancov klienta, aby vedeli využívať cloudové platformy.

Posuňte svoj biznis k efektivite ešte dnes. Kontaktujte nás.

    ISO9001

    ISO14001

    ISO27001

    ISO37001

    chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram