Monitoring systémov

Monitoring je nástroj, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby vaše počítačové systémy fungovali hladko, aby nedochádzalo k výpadkom a znížiť vaše náklady.IT infraštruktúra je chrbtovou kosťou každej organizácie. IT infraštruktúra pozostáva z viacerých komponentov, ako je hardvér, siet, aplikácie atď. Aby organizácia fungovala hladko, je dôležité, aby všetky tieto komponenty fungovali správne – autonómne, ako aj navzájom. Ako však vieme, či naša IT infraštruktúra a jej súčasti fungujú správne? Prostredníctvom monitorovania IT infraštruktúry. Monitorovanie IT infraštruktúry vám nepomôže len pochopiť stav infraštruktúry v danom momente, ale tiež pomôže pochopiť výkonnosť infraštruktúry a môže pomôcť predpovedať udalosti. Takýto nástroj pomáha organizáciám robiť inteligentnejšie obchodné rozhodnutia a zlepšovať svoju organizáciu.

Čo je monitorovanie IT infraštruktúry?

Monitorovanie IT infraštruktúry je proces získavania prehľadov o vašej organizácii. To zahŕňa zhromažďovanie údajov z rôznych bodov, ich spracovanie a vizualizáciu údajov na pochopenie. Pomáha umiestniť všetky dôležité udalosti a aktivity na jedno miesto ľahko zrozumiteľným spôsobom.

Veľa organizácií má zavedený monitoring IT infraštruktúry, no nie každá organizácia ho však využíva naplno. Napríklad bežne majú firmy zavedený určitý systém/proces, aby vedeli, kedy ich server(y) vypadne. To môže stačiť na vyriešenie problému potom, čo sa vyskytol, ale nie vždy to stačí na predchádzanie takýmto prípadom. Používaním nepretržitého monitorovania môžete takéto problémy predvídať a predchádzať im. Povedzme napríklad, že server vypadne z dôvodu preťaženia. Na základe analýzy môžete predpovedať, kedy môžete dosiahnuť vysokú návštevnosť serverov a pridať ďalšie zdroje, aby ste predišli výpadkom. Monitorovanie je nepretržitý proces a zlepšuje prehľad o IT infraštruktúre.

Ako pomáha monitorovanie IT infraštruktúry?

01
Riadenie zdrojov
Zdroje sú jednou z hlavných a najdôležitejších častí IT infraštruktúry. Z tohto dôvodu by ste mali venovať veľkú pozornosť riadeniu zdrojov. Nemali by ste mať ani menej zdrojov, ako potrebujete, ani viac zdrojov, ako potrebujete. Mali by ste sa snažiť mať optimálne množstvo zdrojov. Monitorovanie IT infraštruktúry vám pomôže pochopiť, čo je pre vás optimálne. Analýzou stavu a výkonu vašej infraštruktúry môžete pochopiť, kde a aké zdroje potrebujete na bezproblémové fungovanie organizácie. Vďaka tomu môžete podľa tejto inteligencie plánovať riadenie zdrojov a robiť lepšie rozhodnutia.
02
Skrátený čas na opravu
Môžete nastaviť upozornenia v reálnom čase pre konkrétne hraničné hodnoty. Preto sa takmer okamžite dozviete, keď sa niečo pokazí. V dôsledku toho sa zníži váš čas na vyriešenie problému, čo zaisťuje menšie narušenie vášho pracovného toku.
03
Včasné odhalenie problémov
Svet prechádza od reaktívneho k proaktívnemu. Monitorovanie IT infraštruktúry vám pomáha zhromažďovať a analyzovať údaje v reálnom čase a periodické údaje. Pomocou týchto údajov môžete získať podrobný prehľad o tom, čo sa deje vo vašej IT infraštruktúre. Týmto spôsobom môžete včas identifikovať problémy vo vašej infraštruktúre, skôr ako ovplyvnia pracovný tok a pracovať na ich odstránení.
04
Vylepšená bezpečnosť
Bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou organizácií. Monitorovanie IT infraštruktúry vám môže pomôcť identifikovať bezpečnostné hrozby a pomôcť vám zlepšiť bezpečnosť. Napríklad určité špičky v sieti môžu naznačovať útok. Alebo nárast podozrivých používateľov s neočakávanými privilégiami môže naznačovať narušenie bezpečnosti.
05
Monitorovanie IT infraštruktúry vám môže pomôcť identifikovať
Monitoring obsahuje viac ako 250 rôznych senzorov. Ide o senzory špecifické pre platformu až po všeobecný hardvér a senzory šírky pásma. Je možné tiež vytvárať vlastné senzory alebo písať vlastné skripty, ktoré vracajú údaje z aplikácií. Monitoring má tak takmer neobmedzené možnosti a je teda možné monitorovať prakticky čokoľvek.

Monitorovací nástroj dokáže monitorovať takmer každý objekt, ktorý má IP adresu.
Pozostáva z hlavného servera a jednej alebo viacerých sond:

Optimalizujte svoju sieť a vyhnite sa výpadkom systému pomocou monitoringu

Nepretržité monitorovanie siete a serverov vám umožňuje nájsť problémy a vyriešiť ich skôr, ako sa stanú vážnou hrozbou pre vaše podnikanie. Naše riešenia pomáhajú vašej firme dosahovať lepšie výsledky:

okamžite vieme o probléme a skrátime tak čas na vyriešenie problému
vyhnite sa problémom s výkonom servera alebo siete
poskytneme vašej firme lepšiu kvalitu služieb tým, že budeme proaktívni
znížime vám náklady na základe skutočného zaťaženia
zvýšte zisky tým, že sa vyhnete stratám spôsobeným nezistenými systémovými zlyhaniami

Monitoring upozorňuje o udalostiach prostredníctvom e-mailu, SMS, push-up notifikáciou atď. Viete teda, že všetko beží v poriadku a máte viac času venovať sa svojmu biznisu.

My v spoločnosti detect veríme, že monitorovanie zohráva dôležitú úlohu pri znižovaní potreby ľudských zdrojov a zvyšuje efektivitu celej organizácie. Monitorovanie systémov pomáha našim zákazníkom šetriť zdroje, od optimalizácie ich IT, OT a IoT infraštruktúry až po zníženie spotreby energie alebo emisií.

 

Máte záujem o spoluprácu?

Každá úspešná spolupráca sa začína prvým stretnutím alebo ponukou.
Kontaktujte nás ešte dnes.

Partneri

Sme držiteľmi niekoľkých certifikátov. Profesionálnu správu vašich IT systémov zabezpečujú vyškolení pracovníci.

Napíšte nám

    ISO9001

    ISO14001

    ISO27001

    ISO37001

    chevron-downarrow-rightcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram