NIS 2

NIS 2 smernica ku kybernetickej bezpečnosti, 
ako na to?

Smernica NIS 2, ktorá sa dotkne približne 8 000 slovenských subjektov, rozširuje pôvodnú smernicu o bezpečnosti sietí a informačných systémov. Zvyšuje požiadavky na kybernetickú bezpečnosť pre celú kritickú infraštruktúru v Európe.

Požiadavky musí splniť každá organizácia, ktorá poskytuje aspoň jednu službu uvedenú v prílohe smernice, a zároveň zamestnáva najmenej 50 zamestnancov alebo dosahuje ročný obrat aspoň 10 miliónov eur.

Pomôžeme vám, nielen sa zorientovať

Sektory, ktoré sa musia riadiť novou smernicou

Aktualizovaná smernica NIS 2 rozširuje subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá a oznamovacie povinnosti. Táto aktualizovaná verzia prvej smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti nadobudla účinnosť 16. januára 2023 a vyžaduje sa v nej, aby subjekty pôsobiace v kritických odvetviach, ako sú energetika, doprava, zdravotníctvo, digitálne služby a riadené bezpečnostné služby, zaviedli prísnejšie ochranu a riadenie rizík.

Aké sú povinnosti dotknutých subjektov

Smernicou sa nielen rozširujú subjekty, ale aj sprísňujú pravidlá pre riadenie kybernetickej bezpečnosti. Nové povinnosti zahŕňajú:

identifikáciu a ochranu kľúčových informačných systémov
pravidelné testovanie a aktualizáciu bezpečnostných postupov
vypracovanie plánov na riešenie a hlásenie bezpečnostných incidentov
spolupráca s dodávateľmi a zabezpečenie, že aj ich systémy sú bezpečné

Dôležité termíny, ktoré potrebujete vedieť:

Ako vám vieme pomôcť

Prvým krokom každej spoločnosti bude audit.

Na základe zhodnotenia aktuálneho stavu, vypracujeme návrh na riadenie bezpečnosti.

Doplníme podporné technológie.

Vytvoríme efektívny kontrolný systém 24/7.

 Vo finálnej fáze zavedieme funkčný proces riadenia kybernetickej bezpečnosti, vrátane prevencie a detekcie incidentov.

Oslovte nás ešte dnes a buďte pripravení

Prevedieme vás do súladu s NIS 2 expertne. 

Ako špecialisti na informačné technológie, s 20 ročnou históriou a medzinárodnými skúsenosťami, sme spoľahlivým partnerom
pre vykonanie auditu a nastavenie vašich informačných systémov v súlade s novými požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť.

  Už 20 rokov pomáhame rásť slovenským a zahraničným firmám 

  ISO9001

  ISO14001

  ISO27001

  ISO37001

  chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram