Projekty

Názov projektu

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Detect s.r.o. pomocou nových inovatívnych služieb

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie portfólia poskytovaných služieb spoločnosťou Detect s.r.o., a to poskytovaním nových inovatívnych cloudových služieb na úrovni infraštruktúry a serverových služieb (IaaS - Infrastructure as a Service).

Partneri

Sme držiteľmi niekoľkých certifikátov. Profesionálnu správu vašich IT systémov zabezpečujú vyškolení pracovníci.

ISO9001

ISO14001

ISO27001

ISO37001

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram