Digitálna bezpečnosť pre firmy

Malé a stredné firmy nepovažujú digitálnu bezpečnosť svojich systémov za prioritu. Štatistiky Európskej únie však ukazujú, že takmer tretina malých podnikov už bola vystavená kybernetickým útokom.

Nasledujúce čísla sú alarmujúce: *
  • viac ako 80% malých a stredných firiem nemá žiadnu predstavu o tom, ako sa chrániť pred kybernetickým útokom
  • 26% firiem nepoužíva žiadne ochranné softvéry
  • 69% firiem nemá žiadne oficiálne pravidlá alebo interné vyhlášky týkajúce sa ochrany firemných dát

 

Malé a stredné firmy si neuvedomujú riziká

Najčastejšie narušenie firemnej IT bezpečnosti nastáva v oblasti emailov, nabúrania sa do firemných databáz, avšak bežné býva aj nabúranie sa do kamerového systému, ktorý je napojený na internet. Väčšina takto napadnutých firiem pritom nemá žiadnu technickú podporu, na ktorú by sa mohla okamžite obrátiť.

 

Čo môžu spôsobiť kybernetické útoky:
  • stratu firemných dát
  • nefunkčnosť počítačov a serverov
  • narušenie ochrany osobných dát zákazníkov

 

Nedostatok informácií

Firmy, ktoré sa rozhodnú urobiť kroky smerom k IT bezpečnosti, žiaľ často čelia nedostatku informácií, a preto si samé nedokážu vybrať vhodný softvér, hardvér a ani zvoliť správne systémové kroky.

 

Riešenie je jednoduché – je čas vyhľadať odborníkov!

Detect s.r.o. je firma s dlhoročnými skúsenosťami pri správe firemného IT. Ak sa potrebujete bližšie poradiť o vhodnom outsourcovaní vášho IT, pokojne sa u nás zastavte. Náš bezplatný IT audit Vám ukáže kde sú vaśe slabé miesta a zároveň vám poradíme optimálne riešenia. IT služby Bratislava – sme tu pre vás.

#detect #itjednoducho #itodborne #itoutsourcing #itsluzbybratislava


* Zdroj: https://www.gov.uk/government/publications/dcms-annual-report-and-accounts-2016-17

ISO9001

ISO14001

ISO27001

ISO37001

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram