Prípadová štúdia energetika

Výzva

V súčasnej dobe je energetický sektor na prahu revolúcie, pričom digitalizácia a integrácia IT a OT technológií sú v popredí tejto transformácie. Jednou z kľúčových výziev, s ktorými sa energetické spoločnosti stretávajú, je zabezpečenie spoľahlivosti, efektívnosti a bezpečnosti ich operácií v čase rastúcej potreby po obnoviteľných zdrojoch energie a adaptabilite v sieti.

Riešenie na mieru

Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody patria medzi kritickú infraštruktúru, ktorá kladie vysoké nároky na kybernetickú bezpečnosť.

Pre spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. zabezpečujeme plynulý chod OT (Operačné Technológie) infraštruktúry. Ide o komplexné zabezpečenie prenosu dát z technologických prevádzok do dátových centier, kde sa dáta spracovávajú a monitorujú. Navrhli sme od základu architektúru siete a klastrové riešenia, ktoré neustále monitorujeme a zabezpečujeme technickú podporu 24/7/365. 

 • Návrh a implementácia pokročilej sieťovej architektúry: Zabezpečili sme vysokú dostupnosť a bezpečnosť dátových tokov medzi operačnými technológiami a IT systémami.

 • Vývoj a nasadenie klastrových riešení: Tieto riešenia umožnili efektívne spracovanie a analýzu veľkých objemov dát generovaných z operačných technológií v reálnom čase.

 • Implementácia prediktívnej údržby a monitorovania: Pomocou algoritmov umelej inteligencie a strojového učenia sme zabezpečili prediktívnu údržbu kritických komponentov, čím sme minimalizovali riziko výpadkov a zlepšili celkovú spoľahlivosť siete.

Skúsenosti

Naša dlhoročná prax a hlboké odborné znalosti v oblasti OT infraštruktúry nám umožňujú adresovať aj tie najšpecifikejšie výzvy našich zákazníkov. Máme rozsiahle skúsenosti a referencie, ktoré nás oprávňujú ponúkať riešenia na najvyššej úrovni.

Spolupráca  priniesla spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., výrazné zlepšenie v efektívnosti spracovania a monitorovania dát. Tieto optimalizácie viedli k lepšiemu využívaniu zdrojov, zvýšeniu produktivity a celkovej spokojnosti s IT infraštruktúrou.

Zistite, aké riešenia pomôžu vášmu biznisu. 

  ISO9001

  ISO14001

  ISO27001

  ISO37001

  chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram