Kontrolný zoznam kybernetickej bezpečnosti. Otestujte sa!

Otázka dnes nestojí, či vás môže zasiahnuť kybernetický útok... Je isté, že zasiahne. Otázka stojí, či viete obnoviť chod vašej firmy do pár hodín. Kybernetická bezpečnosť sa dnes skloňuje priamo úmerne so zvyšujúcou sa digitalizáciou. Tá na jednej strane prináša efektivitu vo všetkých jej odtieňoch a ponúka firmám zväčšenie potenciálu, na strane druhej sa zvyšuje riziko zraniteľnosti.

Viete, ktoré sú základné kroky pri preverení vašej bezpečnosti?

Otestujte sa, aby ste zistili, či je bezpečnostný audit pre vás akútnou nevyhnutnosťou alebo či potrebujete doladiť len niektoré detaily. Ako je na tom vaša firma alebo čo sa pýtať vášho IT oddelenia?

 • Máme plán zálohy?

Máme implementovaný pravidelný plán zálohovania dát?
Sú dáta zálohované na viacerých, fyzicky oddelených miestach?

 • Vieme obnoviť prevádzku a dáta do 24 hodín?

Máme stanovený čas potrebný na obnovu dát v prípade ich straty alebo poškodenia?
Bol tento proces obnovy testovaný v reálnych podmienkach?
Vieme obnoviť chod prevádzky do stavu, aby sme nezačali tvoriť stratu? 

 • Používame viacfaktorovú autentifikáciu pre prístup k citlivým systémom?

Je viacfaktorová autentifikácia povinná pre všetkých zamestnancov s prístupom k citlivým informáciám?

 • Sú naše bezpečnostné politiky a postupy pravidelne aktualizované?

Revidujeme a aktualizujeme bezpečnostné politiky minimálne raz ročne alebo po každej zásadnej zmene v IT infraštruktúre?

 • Je naša sieť chránená firewallom a antivírusovým softvérom?

Sú tieto systémy pravidelne aktualizované a monitorované?

 • Existuje plán reakcie na bezpečnostné incidenty?

Máme pripravený a otestovaný plán, ako reagovať na rôzne typy bezpečnostných incidentov, vrátane úniku dát?

 • Vykonávame pravidelné penetračné testy a bezpečnostné audity?

Sú tieto testy vykonávané nezávislými expertmi aspoň raz ročne?

 • Prechádzajú naši zamestnanci pravidelným školením z kybernetickej bezpečnosti?

Absolvujú všetci noví zamestnanci bezpečnostné školenie pri nástupe?
Sú pravidelné školenia a testy z bezpečnosti organizované aspoň raz ročne?

 

Tieto základné otázky vám poskytnú prvotný prehľad o tom, ako na tom vaša firma je z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Ak aj máte interné IT oddelenie, ktoré zabezpečuje bežný chod vašej firmy, určite doporučujeme urobiť komplexný bezpečnostný audit profesionálnou firmou. Jednak znalosti a skúsenosti takejto firmy vedia pokryť ďaleko širšie oblasti a taktiež nezávislý pohľad profesionálov môže byť užitočnejší a bezpečnejší.

 

V čom vám vieme pomôcť my?

Dôkladnosť a odbornosť: Naše tímy sú tvorené certifikovanými bezpečnostnými expertmi, ktorí majú rozsiahle skúsenosti s prevádzkou a auditovaním IT infraštruktúr rôznych veľkostí. Používame najnovšie nástroje a techniky na identifikáciu a elimináciu bezpečnostných rizík.

Prispôsobené riešenia: Rozumieme, že každá firma je jedinečná. Naša služba je navrhnutá tak, aby reflektovala špecifické potreby a výzvy vašej organizácie, čím zabezpečujeme najefektívnejšie riešenia šité na mieru.

Komplexný prístup: Od rizikovej analýzy cez implementáciu bezpečnostných opatrení až po pravidelné monitoringy a aktualizácie – pokryjeme všetky aspekty kybernetickej bezpečnosti, aby sme vás udržali v bezpečí pred novými aj existujúcimi hrozbami.

Zvýšenie dôvery a compliance: S našimi auditmi a pokračujúcou IT správou nielenže posilníte svoju obranu proti kybernetickým hrozbám, ale tiež získate dôveru klientov a partnerov vďaka dodržiavaniu najnovších pravidiel a noriem v oblasti bezpečnosti dát.

Nepretržitá podpora: Naša podpora nekončí vykonaním auditu. Ponúkame kontinuálne monitorovanie a rýchlu reakciu na bezpečnostné incidenty, aby vaša firma mohla fungovať bez prerušení.

Ochráňte svoj biznis a investujte do odborného bezpečnostného auditu. Ozvite sa nám ešte dnes a buďte krok vpred.

 

Identifikácia zraniteľnosti

Bezpečnostné medzery a penetračné testy

Bezpečnostné testy a audity

Ochrana infraštruktúry, bezpečnostný dohľad

Obnova prevádzky po útoku

Kontaktujte nás ešte dnes

  ISO9001

  ISO14001

  ISO27001

  ISO37001

  chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram