Ako rozvoj IT mení hru v OT. A čo je sexy na ich zbližovaní.

V posledných rokoch sme svedkami ticha pred búrkou v priemyselnom sektore. V doteraz pomerne oddelených svetoch IT a OT môžeme čoraz častejšie počuť skloňovanie slova – konvergencia. Čím je využitie rozmachu informačných technológií príťažlivé pre OT?

Pár slov k zoznámeniu

IT môžeme definovať ako sieťovú infraštruktúru a procesy, ktoré sa používajú na vytváranie, spracovanie, ukladanie, zabezpečenie a prenos všetkých foriem elektronických údajov. Naproti tomu OT, ako systémy prevádzkových technológií, najčastejšie zahŕňajú hardvér a stroje zodpovedné za fyzické procesy. V praxi sa často stretávame s tým, že ani samotné výrobné podniky nie sú zvyknuté na zvýšenie produktivity a efektivity osloviť IT partnera pre outsorcovanie niektorých služieb či riadenie inovácií.

A práve konektivita, ako prirodzená črta IT systémov, dokáže posunúť výrobné podniky do sveta nižších výpadkov, vyššej efektivity a úspory nákladov. Toto technické porozumenie umožňuje agregovať údaje z rôznych zdrojov do platforiem, ktoré zabezpečujú dobrú viditeľnosť procesov v reálnom čase. Sofistikovaný monitoring tak zlepšuje riadenie zmien v podnikoch, zvyšuje viditeľnosť výroby a dodáva rozhodovacím procesom relevanciu a promptnosť.

 

Na čom stojí potenciál

Väčšina riadiacich systémov v OT nie je v súčasnosti prepojená sieťou, čo im sťažuje komunikáciu alebo zdieľanie informácií. Dokonca aj centralizované riadiace zariadenia tradične používajú skôr uzavreté alebo proprietárne komunikačné protokoly. Áno istým argumentom bola v minulosti téma bezpečnosti.  Dnes je však hlavnou funkciou IT nielen zabezpečiť, aby boli údaje spracované a distribuované, ale aj, aby celý prenos vykazoval vysoké štandardy bezpečnosti.  

Ak sa výrobná firma rozhodne pre novú éru priemyselnej efektívnosti, v srdci tejto transformácie môže stáť IT firma, ktorá má expertné skúsenosti v oblastiach, ako sú:

  1. Hlboké porozumenie dát: IT firmy sú majstrami dát. Vedia, ako ich zhromažďovať, analyzovať a využívať pre lepšie rozhodovanie. Táto expertíza je neoceniteľná, keď sa uplatňuje na OT, kde optimalizácia procesov a efektívnosť sú na prvom mieste.

 

  1. Zabezpečenie, ktoré je prvým aj posledným krokom: Bezpečnostné hrozby sú všade a OT systémy sú často zraniteľnejšie, najmä ak boli navrhnuté bez myšlienky na pripojenie k internetu. IT firmy prinášajú k stolu pokročilé bezpečnostné protokoly a praktiky, ktoré môžu chrániť vaše operačné technológie pred vonkajšími aj vnútornými hrozbami.

 

  1. Expertnosť v integrácii: Jednou z najväčších výziev konvergencie IT/OT je integrácia rozličných systémov a technológií. IT firmy majú skúsenosti s riešením týchto výziev, či už ide o cloudové služby, databázy alebo aplikácie tretích strán.

 

  1. Prediktívna údržba a optimalizácia: Využitím analýzy veľkých dát a umelej inteligencie môžu IT firmy predvídať problémy skôr, ako spôsobia prestoje, a identifikovať oblasti pre zlepšenie, čo vedie k výrazne lepšej efektívnosti a zníženiu nákladov.

 

Prípadová štúdia: Spojenie síl v energetike

Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody patria medzi kritickú infraštruktúru, ktorá kladie vysoké nároky na kybernetickú bezpečnosť.

Pre jeden z najväčších podnikov v oblasti energetiky zabezpečujeme plynulý chod OT (Operačné Technológie) infraštruktúry. Ide o komplexné zabezpečenie prenosu dát z technologických prevádzok do dátových centier, kde sa dáta spracovávajú a monitorujú. Navrhli sme od základu architektúru siete a klastrové riešenia, ktoré neustále monitorujeme a zabezpečujeme technickú podporu  24/7/365. Máme rozsiahle skúsenosti a referencie v tejto oblasti, preto vieme riešiť aj špecifické požiadavky zákazníkov.

 

Záver: Vaša cesta k inovácii

Konvergencia IT a OT nie je len trend; je to nevyhnutnosť pre každého, kto chce zostať relevantný v rýchlo sa meniacom priemyselnom prostredí. Vezmite kontrolu nad svojimi operačnými technológiami s partnerom, ktorý rozumie vašim potrebám. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžeme pomôcť zlepšiť a ochrániť vaše priemyselné procesy.

 

Pozrite si naše prípadové štúdie z oblasti OT

Pozrieť referencie a prípadové štúdie

ISO9001

ISO14001

ISO27001

ISO37001

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram