5 najsilnejších argumentov pre IT outsourcing v menších a stredných firmách

V praxi často funguje princíp: „Čo nepoznám, toho sa obávam.“ Avšak v prípade IT outsourcingu, teda prenášaní IT funkcií a procesov na špecializovanú firmu,
je to viac než škoda.

Existujú viaceré kľúčové momenty, ktoré robia IT outsourcing atraktívny, nielen z pohľadu zväčšenia potenciálu firmy, ale aj optimalizácie nákladov.

A to sa v dnešnej dobe viac ako počíta!

1. Redukcia nákladov

Áno, peniaze vždy až na prvom mieste. Bohužiaľ, realita dnešných dní vo väčšine menších a stredných firiem. Ako ostať životaschopný a nedajbože sa na to pozrieť ešte aj priekopnícky? Jednou z možností je IT outsourcing. Ten ponúka nielen moderný pohľad na vašu IT infraštruktúru, ale aj odborné znalosti rôznych špecializácií a širokú škálu zdrojov. Za rozmach outsourcingových modelov do istej miery vďačíme Covidu. Tí progresívnejší z nás, sa v tomto období presvedčili, že dokážu veľa vecí zoptimalizovať a efektívne vyriešiť aj na diaľku. A práve o tom je IT outsourcing. Škálovateľnosť a operatívnosť týchto služieb, v kombinácii so špičkovými odbornými znalosťami, ponúkajú možnosť, ako čiastočne znížiť fixné náklady. Jednak outsourcingová IT firma operatívne prispôsobuje časový fond aktuálnemu zadaniu a jednak sa vie pozrieť na váš IT systém efektívne a nezaťažene. Výsledkom je, že vaše IT beží bezpečne, zmodernizovane a za nižšie náklady, ako pri pokrytí týchto procesov internými zamestnancami.

2. Prístup k znalostiam. Buďte lepší ako konkurencia

Nikto učený z neba nespadol. Avšak nakumulovaný mozgový trust v takej IT firme dovoľuje zapochybovať, či sa IT špecialisti nerodia už rovno s počítačom ruke😊. A teraz vážne. Koľko odborníkov by ste museli zamestnať, aby ste nielen pokryli svoj IT systém plnohodnotne, ale ešte vďaka nemu boli aj lepší ako konkurencia? V dnešnej dobe, kedy technológia a umelá inteligencia zažíva neuveriteľný rozmach, je využitie služieb IT špecialistov, na optimalizovanie a zmodernizovanie IT procesov, jedinečnou príležitosťou. Dokážete byť výkonnejší a ponúka sa tu príležitosť ako zväčšiť svoj potenciál. Tak prečo sa nezaradiť do modelu: „Skorí osvojovatelia“ a nepozrieť sa na túto časť vašej firmy s progresívnym nadhľadom. Veď efektivita je to, čo dnes drží firmy v pelotóne tých najlepších.

3. Čistokrvný fokus na core biznis

Venovať plný čas svojmu biznisu a jeho progresu – nesplnený sen nejedného manažéra, či majiteľa firmy. Desiatky drobných úloh, misií a problémov, ktoré treba vyriešiť, zoptimalizovať alebo delegovať. Outsourcing je služba, kedy využijete odbornosť a skúsenosť špecializovanej firmy na to, aby ste sa mohli plne sústrediť len na svoj Core biznis. A všetko sekundárne, bežalo plynulo, bezpečne a efektívne. Práve vďaka IT outsourcingu sa firmám darí sústrediť sa na svoje kľúčové kompetencie a strategické ciele bez toho, aby museli investovať vysokú pozornosť a značné zdroje do oblasti IT. Dokážu byť efektívne a sústrediť sa na to, čo vedia najlepšie.

4. Zvýšenie bezpečnosti a eliminácia rizika

Viete, čo je dnes najväčším kapitálom každej firmy? Áno, do značnej miery sú to  firemné údaje a interné informácie. Preto bezpečnosť je kritickou oblasťou, ktorej sa oplatí venovať zvýšenú pozornosť. Údaje o tom, koľko firiem sa po ataku, alebo inom kybernetickom incidente už nezotaví, sú viacero. Ale ani jeden neuvádza číslo pod 30%. Mohlo by sa zdať, že presun tejto kompetencie na externú firmu nie je na mieste. Avšak práve opak je pravdou. Pravidelný monitoring, ktorý ponúka IT Outsourcing a ďalšie nástroje či bezpečnostné štandardy, dokážu eliminovať riziko poškodenia IT systémov násobne. Rovnako aj profesionálny plán zálohy, správa identít a prístupov je to, čo zvyšuje bezpečnosť firmy.

5. Zlepšenie kvality celej firmy

Bežná skúsenosť firiem so zavádzaním inovácií je, že nie vždy je prvou reakciou nadšenie. Manažér, ktorému sa podarí cez túto zmenu zamestnancov zdarne preniesť, často zabezpečí firme až skokovitý posun v kvalite. Rovnaké kvality dokáže do firiem vniesť aj IT outsourcing. Lepšiu výkonnosť, lepšie nadizajnovanie samotných IT systémov, ide ruka v ruke so zefektívnením vnútrofiremných procesov. Napríklad, len možnosť bezpečne sa pripojiť odkiaľkoľvek na jeden rovnaký dokument bez nutnosti robiť nespočetný počet verzií. To je len jedna z mála vychytávok Office 365. Profesionálny IT outsourcing napomáha firme zlepšiť kvalitu tak, aby to vyhovovalo jej tempu: nákladovo, procesne, aj personálne. A to vďaka škálovateľnosti služieb. Nechajte si poradiť v rámci IT auditu, kam môže IT outsourcing vašu firmu kvalitatívne posunúť.

O nás

Detect je firma s dlhoročnými skúsenosťami pri správe firemného IT. Ak sa potrebujete bližšie poradiť o vhodnom outsourcovaní vášho IT, pokojne sa u nás zastavte. Naši špecialisti sú tu pre vás.

#detect #itjednoducho #itodborne #itoutsourcing #itoutsourcingnaklady #itfirmybratislava

ISO9001

ISO14001

ISO27001

ISO37001

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram