Sieťové riešenia

Zabezpečujeme komplexné IT služby v oblasti sieťovej infraštruktúry podľa požiadaviek klienta. Medzi tieto činnosti patrí hlavne návrh optimálneho riešenia pre dané prostredie.

Návrh sietí

 • projektovanie
 • technické a dokumentačné spracovanie
 • dátové a telefónne rozvody
 • analýza potrieb a optimálneho riešenia

Pasívna časť (fyzická vrstva)

 • realizácia štruktúrovaných rozvodov (montáž do líšt alebo stien)
 • montáž zásuviek a dátových rozvádzačov
 • dodávka všetkých komponentov
 • meranie a testovanie

Aktívna časť

 • montáž aktívnych prvkov
 • konfigurácia aktívnych prvkov na 2. a 3. vrstve
 • bezpečnostný projekt podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • optimalizácia infraštruktúry
 • riešenie kryptovaných prepojení
 • školenie a poradenstvo