Predaj SW a HW

Hardvér

Predaj hardvéru je neoddeliteľnou súčasťou našich služieb. Náš tím odborníkov vám navrhne optimálne riešenie k plnej spokojnosti. Preferujeme značky od popredných výrobcov komponentov a softvérového vybavenia. Vypracujeme vám komplexné riešenie vzhľadom na budúcu implementáciu. U nás "neposúvame krabice", zabezpečíme inštaláciu a zaškolenie v plnom rozsahu.

Softvér

Medzi naše hlavné priority nepatrí predaj softvéru. Zo všetkých síl sa snažíme presadiť u klienta open-source (voľne šíriteľný) softvér, ktorý je zdarma. Nie vo všetkých prípadoch je to možné, avšak našou prioritou je ušetriť finančné prostriedky zákazníka. Open-source riešenia nasadzujeme hlavne na servery, kde dochádza k najväčšej úspore. Vo veľa prípadoch sa jedná o výkonnejšie a sofistikovanejšie systémy ako sú komerčné. My v open-source veríme a presadzujeme ho!

Nechajte si u nás vypracovať cenovú ponuku...